Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Bilgi ve iletişim çağında teknolojinin en önemli unsurlarından biri de İnternettir. İnternet güvenli, doğru ve farkındalık düzeyi tam olmadan bilinçsizce kullanıldığında bazı riskler taşımaktadır. Toplumu internetin risklerinden korumak, daha güvenilir, doğru ve etkin internet kullanımı konusunda çocukları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmek hepimizin görevidir. Bu nedenle enformasyon çağında geleceğimizin teminatı çocukların ve gençlerin internetin olumlu yönlerinden faydalanan, olumsuzluklarından korunan, bilgi teknolojileri konusunda farkındalıkları yüksek bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine yansıtılması, yarınların daha güvenli ve mutlu olması için önem arz etmektedir.

Güvenli İnternet Merkezi çocukların ve gençlerin İnternet teknolojilerini daha bilinçli ve etkin kullanması amacıyla; eğitimler yapmak, farkındalık çalışmaları geliştirnek, plan ve projeler oluşturmak üzere 2017 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulmuştur.

Güvenli İnternet Merkezi, Bilinçlendirme, Yardım ve İhbar olmak üzere 3 merkezden oluşmaktadır.

GÜVENLİ İNTERNET MERKEZİ

Bilinçlendirme Merkezi

Yardım Merkezi

İhbar Merkezi

Bilinçlendirme Merkezi:

Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik İnternet güvenliği ve internetin bilinçli kullanımı konusunda eğitim çalışmaları vermek üzere kitap, afiş, broşür, konferans, panel, etkinlik ve atölye çalışmaları düzenlemekle görevlidir.

Yardım Merkezi:

Uzmanlar eşliğinde çocuklar, gençler ve ailelerin internet kullanımı ile ilgili karşılaştıkları problemlere yönelik tavsiye ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir.

Bilgi İhbar Merkezi:

İnternette karşılaşılabilecek yasadışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla yetkilidir.

Bağlantılar